FloodSax

Protipovodňové vrecia

Pieskové vrecia bez piesku - ochrana domov, priemyselných stavieb a administratívnych budov pri únikoch vody a pri povodniach.

Protipovodňové vrecia

Povodne – problém Slovenska

V posledných rokoch sme vo viacerých krajinách EU zaznamenali devastujúce povodne, Slovensko nevynímajúc.

V roku 2013 len vo Veľkej Británii bola každá šiesta nehnuteľnosť vystavená ničivým následkom záplav, celkové škody na majetku sa v každej postihnutej oblasti šplhajú do astronomických čísiel.

Aktuálne predpovede klimatológov signalizujú zvýšenie hladín svetových oceánov dôsledkom čoho bude narastať frekvencia ničivých búrok so sprievodným fenoménom – povodne.

Povodne

FloodSax® - efektívne riešenie ochrany

FloodSax® - výrobok bol navrhnutý pánom Richardom Bailey, novátorom s 20 ročnou praxou v oblasti výroby a distribúcie život zachraňujúcich zariadení. Svoju reputáciu dosiahol predovšetkým na základe úzkej spolupráce s britskými bezpečnostnými zložkami a Britským Ministerstvom obrany.

Pôvodná myšlienka sa zrodila, keď britský špecialisti na nástražné výbušné systémy, potrebovali jednoduché, ľahko prenosné a univerzálne riešenie, ktoré by nahradilo doposiaľ používané vrecia plnené pieskom.

FloodSax® - 9 komorové protipovodňové vrecia

FloodSax® ide o inovatívny samo-zahusťujúci systém na ochranu pred povodňami, založený na prevratnom spôsobe kontroly škôd spôsobených záplavami a spôsobe usmerňovania toku povodňovej vody resp. iných kvapalín.

Polo-priepustná vnútorná podšívka vreca obsahuje stovky kryštálov chemického absorbentu schopného pojať v priebehu 3-5 minút vodu do 90% svojej objemovej kapacity. Akonáhle voda vnikla do vnútra, zostáva vo vreci chemicky viazaná, pričom následne vrece plní funkciu zapieskovaného vreca pri usmerňovaní toku povodňovej vody – ale jeho efektívnosť je podstatne vyššia.

Ako fungujú vrecia FloodSax?

FloodSax® vrecia sú úhľadne uložené v krabiciach po 20 kusov, takže ich skladovanie je praktické a jednoduché.

Vrece FloodSax® stačí rozbaliť, priniesť na miesto nehody resp. na miesto ohrozované záplavovou vodou. Treba ho namočiť vodou z umyvadla alebo hadice, v krajnom prípade namočenie zaistí aj samotná kvapalina na mieste aplikácie. Vrece zväčší svoj objem absorpciou tekutiny a do 5 minút je napnuté.

Vrecia sú navrhnuté tak, aby sa dali vytvarovať do dverných otvorov na udržanie povodňovej vody v exteriéry a aby sa dali použiť aj pri haváriách s vytekajúcou kvapalinou v interiery.

floodsax in action

FloodSax® - jednoduchá manipulácia

Skutočnou výhodou vriec FloodSax® je ich nenáročná a všestranná použiteľnosť ako aj jednoduchá skladovateľnosť.

Krabicu s 20 kusmi vriec odnesie poľahky jeden človek a stovky vriec sú ľahko transportovateľné na miesto určenia jednou osobou v osobnom aute, prípadne v aute typu Van.

Podobné množstvo vriec s pieskom vyžaduje použitie ťažkej techniky a nesmierne pracovné úsilie fyzicky zdatných ľudí. FloodSax® vrecia je možné využiť pri rôznych havarijných situáciách vrátane ekologických a pri povodniach.

FloodSax® - protipovodňová zábrana

Pri výške záplavovej vody 0,5 m bariéra FloodSax odolá bočnému tlaku:

 • 500 kg na m²na spodnú vrstvu vriec;
 • 2,75 ton v celom profile bariéry.

Jedna krabica vriec (20 ks) umožní postaviť bariéru:

 • 1 vrstva vriec – bariéra v dĺžke 10 m, výška 12 cm;
 • 2 vrstvy vriec – bariéra v dĺžke 5 m, výška 21 cm;
 • 3 vrstvy vriec – bariéra v dĺžke 3 m, výška 31 cm.

Povodeň

FloodSax Povodeň

Podnikateľské priestory

FloodSax Pracovné

Ochrana pred znečistením

FloodSax ochrana pred znečistením

Domácnosť

FloodSax Domácnosť

Prečo FloodSax

Prečo STOP viacnásobne použiteľným vreciam?

 • 1) Riziko šírenia nákaz pri manipulácii s kontaminovanými vrecami pri ich sušení;
 • 2) Limitujúce faktory pri sušení:
  - rozloha samotného priestoru určeného na sušenie;
  - abiotické podmienky v procese sušenia – tieň, mierna teplota vzduchu a neustále prevetrávanie priestoru.
 • 3) Pri väčšom množstve použitých vriec je potrebné investovať finančné prostriedky do veľkokapacitných roštov na sušenie;
 • 4) Absorbenty deklarované ako viacnásobne použiteľné sú pre poľnohospodárske účely nevhodné, preto ich likvidácia po použití zapravením do pôdy ako kondicionér pôdnej vlahy je vo viacerých štátoch EU zakázaný;
 • 5) Po vysušení absorbent deklarovaný ako viacnásobne použiteľný stráca pri opätovnom nasadení svoju pôvodnú objemovú kapacitu. Tým sa významne znižujú technické parametre takýchto protipovodňových vriec;
 • 6) Opakované balenie a následné uskladňovanie vriec po použití a vysušení je z hygienicko-epidemiologického hľadiska do značnej miery riziková činnosť.

FloodSax® vo svete

FloodSax® je medzinárodne uznávaná a vyhľadávaná značka protipovodňových vriec, ktorá pre svoju vysokú kvalitu sa teší záujmu a pozornosti štátnych orgánov, rôznych inštitúcií ako aj súkromného sektoru v mnohých krajinách Európy a Severnej Ameriky.

Poisťovacie spoločnosti ako napríklad Zurich, v súčasnosti odporúčajú svojim poistencom používať FloodSax® ako prvé a častokrát aj ako posledné riešenie ich ochrany pred povodňami.

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke: http://www.zurich.co.uk/

FloodSax vo svete

Prečo 9-komorové vrecia FloodSax®?

 • Nízka váha.
 • Zahustenie prebehne od 3 do 5 minút.
 • Po zahustení FloodSax® zostáva napnutý v plnom objeme najmenej 7 dní.
 • V prípade trvajúceho kontaktu s tekutinou zostáva v aktívnom stave až 12 týždňov.
 • Vrecia sú ľahko transportovateľné na miesto zásahu.
 • Môžu sa použiť na riešenie únikov a priesakov vody v exteriéry ako aj interiéry.
 • Okamžite pripravené na použitie.
 • Použiteľnosť 5 rokov od dátumu výroby v prípade skladovania v pôvodnom vakuovom obale.
 • Unikátnosť a Patentová ochrana.
 • Unikátna metóda výroby: 9 vnútorných komôr naplnených absorbentom = vysoká stabilita hrádze.
 • Po aktivácii vodou vrece zadržiava v celom svojom objeme vodu, ktorá nevyteká.
 • Vrecia absorbujú množstvo iných druhov tekutín, nielen vodu.
 • Polymérny gél nevyteká, vrece nie je šmykľavé pri kontakte s chránenou plochou.
 • Môže nahradiť niektoré druhy havarijných sád pre zatečené plochy.
 • Krabica s 20-timi vrecami FloodSax® váži 16 kg, čo je ekvivalent 400 kg piesku.
 • Vrecia možno použiť na stavbu protipovodňovej hrádze až do výšky 1 metra.
 • Vrecia sa dajú použiť na odklon vodného toku pri povodniach.
 • Môžu sa umiestniť do kanalizácie a záchodov na zabránenie pretekaniu a zatopeniu.
 • Vrecia sú použiteľné na zachytávanie uhľovodíkových látok.
 • Bio degradovateľnosť, priateľské k životnému prostrediu.

Schválenie výrobku » Patent Certificate » Australia FloodSax Certificate » USA FloodSax Certificate »

FloodSax® Video

FloodSax® Charakteristiky

V čom tkvie unikátnosť FloodSax®

FloodSax® ako know-how leader a dominantná značka.
Permanentný výskum a vývoj, ktorý započal v roku 2007 je motorom kvality a do dnešných dní presiahol hodnotu investície v rozsahu £ 1,000,000.

Vnútorne šitie a prešívací vzor.
Toto je kľúčový moment kvality, ktorý sa spája so značkou FloodSax®. Táto inovatívna technológia zaisťuje rovnomerné zahustenie vreca pri kontakte s tekutinou a zabezpečuje tuhosť samotného vreca po zahustení celého objemu.

Veľkosť a rozmery sú veľmi dôležité.
Viaceré výskumné skupiny vrátane UK Agentúry pre Životné prostredie realizovali pokusy zamerané na optimalizáciu veľkosti vriec, aby bolo možné vrecia použiť pri najrôznejších situáciách pri ochrane rezidenčných budov ako aj priemyselných stavieb: od únikov vody z vodovodnej a kanalizačnej sústavy až po povodne. V konečnom dôsledku vrecia FloodSax® sa stali synonymom záchrannej súpravy pri riešení akýchkoľvek problémov s unikajúcou a zaplavujúcou vodou.

Najdôležitejšie prednosti FloodsSax®

Náplň - Super Absorbčný Polymér (SAP)
V priebehu niekoľkých rokov sme testovali viaceré typy SAP ako možnú náplň vriec FloodSax®. V súčasnosti používame bezrizikový a zdravotne nezávadný polymér Hysorb 70 s cieľom zaistiť najvyšší možný stupeň bezpečnosti . Postupne sme dospeli k optimalizácii množstva použitej náplne a maximálneho objemu zadržanej tekutiny. Prioritou nášho výskumu a vývoja je zaistiť čo najvyššiu schopnosť retencie tekutín vo vnútri vreca. Ak však výrobok nemá správnu vnútornú štruktúru dochádza k únikom, čo býva príčinou značných škôd, najmä pri povodniach.

Spôsob výroby je ten hlavný faktor úspešnosti vriec FloodSax®.
V priebeh niekoľkých rokov sme skúšali viaceré metódy ako vložiť náplň SAP do vnútornej štruktúry vriec FloodSax® až nakoniec sme vynašli jedinečnú a pokiaľ vieme najlepšiu metódu. Táto výnimočnosť je zaistená patentovou ochranou výrobkov FloodSax® vo viac než 20 krajinách sveta.

Referencie predaja FloodSax®

 • Ženijné jednotky Americkej armády;
 • Food Lion (USA);
 • Červený kríž;
 • Armáda spásy;
 • Tesco;
 • Londýnske Metro;
 • Jednotky NATO;
 • Exxon Mobile;
 • Saint Gobain;
 • AWG Germany;
 • Vláda Austrálie, Nigérie a Chorvátska;
 • SNCF France;
 • Všetky spoločnosti dodávajúce vodu v rámci UK.
 • Britský úrad vlády – Agentúra životného prostredia;
 • Jednotky civilnej obrany, hasičské zbory, záchranárske organizácie a jednotky rýchlej zdravotnej pomoci;

FloodSax – patentová ochrana

 • Európsky patentový úrad so sídlom v Mnichove
 • Certifikát o patentovej ochrane vydaný dňa 11.07.2012
 • Číslo patentu: 2393989
 • Zverejnenie patentu v Bulletine Európskeho patentového úradu číslo 2012/28

FloodSax - certifikáty

 • Registrácia výrobku a obchodnej značky
 • Nový Zéland
 • Spojené Štáty Americké
 • Austrália
 • Veľká Británia a Severné Írsko

Zmena farby – indikátor znečistenia

 • Svetlo hnedá – znečistenie po opadnutí povodňovej vody;
 • Červená – kontaminácia krvou;
 • Tmavo hnedá – znečistenie olejovitými látkami;
 • Žltá – znečistenie močom;
 • Sivá – znečistenie po veternej smršti s prívalovým dažďom.

Záručná doba, reklamácia výrobku.

 • Garancia účinnosti - 5 rokov za predpokladu, že sú vrecia uskladnené v pôvodnom vákuovom obale a sú skontrolované minimálne raz ročne.
 • V prípade, že nefunkčnosť vriec potvrdená expertízou výrobcu je spôsobená výrobnou vadou, vrecia budú vymenené za nové.
 • V prípade, že na vreciach sú známky mechanického prípadne chemického poškodenia, takéto vrecia nie sú predmetom záruky.

Najdôležitejšie otázky a odpovede » Balenie » Rozmery » Váha »

Naši klienti

 • foodlion client
 • zurich client
 • tesco client
 • cerveny kriz client

Online Žiadosť o produkte

Vaše údaje budeme využívať len na účely spojené s vašimi dotazmi a po udelení Vášho súhlasu.
Top